Larnahouse

Terms and Conditions

เงื่อนไข
1. จะต้องเป็นการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็ปไซด์เท่านั้น ลิงค์ที่จะเอาไปแชร์เพื่อให้ได้คอมมิชั่นจะเป็นลิงค์ที่ได้รับหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะ
2. ระบบจะเก็บลิงค์ที่มาจากคุณเป็นระยะเวลา 14 วัน หลังจากที่มีการคลิกมาจากลิงค์ของคุณค่ะ เผื่อให้เพื่อนของคุณมีเวลาตัดสินใจค่ะ
3. คอมมิชั่น 5% จะคิดจากยอดขายสินค้า ไม่รวมค่าส่งที่คิดตามระยะทางนะคะ
4. เมื่อทำการสั่งเค้กและชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถยกเลิก และคืนเงินได้ค่ะ